Choisya ternata ‘Londaz’ White Dazzler – photo: Plantipp

Choisya ternata ‘Londaz’ White Dazzler  - photo: Plantipp