Fargesia ‘Obelisk’ – photo: Breederplants

Fargesia 'Obelisk' – photo: Breederplants